Gezondheid in stad belangrijker dan ooit!

Gezondheid in stad belangrijker dan ooit!gezondheid in stad

Een wat vreemde titel geef ik toe. Gezondheid is eigenlijk het belangrijkste in het leven van mensen. Vaak beseffen we dat pas als we, zoals nu geconfronteerd worden met het Covid 19-virus. Paniek!

Wat de afgelopen maanden wel duidelijk is geworden hoe belangrijk openbare ruimte is en groen in een stad. Kwalitatief goede plekken waar stadsbewoners met amper buitenruimte, zoals bewoners van appartementen, kunnen wandelen, sporten en mensen kunnen ontmoeten. Mensen hebben nu eenmaal behoefte aan contact en beweging is gezond.

Het Corona-virus heeft ook de rijksoverheid doen beseffen dat gezondheid topprioriteit heeft: “Waar het RIVM in de vierjaarlijkse VTV van 2018 nog schreef over de positieve ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid, heeft het nieuwe Coronavirus het toekomstscenario veranderd.” Lees meer in de brief van staatssecretaris Blokhuis van 5 juni 2020.

De afgelopen 18 jaar heb ik als omgevingsjurist in een aantal projectgroepen van woningbouw- of transformatieprojecten van gemeenten gezeten. Ook vaak meegemaakt dat er hard gevochten moest worden om elke m² groen in een project. Dat gaat namelijk weer ten koste van bouwblokken voor woningen en scheelt een hoop geld. Vanuit de visie en belangen van een projectontwikkelaar kan ik dat begrijpen. Het frustrerende is dat de meeste wethouders van gemeenten daar zeer gevoelig voor zijn en onvoldoende tegenwicht bieden. Het financiële belang gaat meestal voor. Dat zien we ook bij de roep om meer woningen. Dat is het credo van de laatste jaren: bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Zo veel mogelijk kleine appartementen met Franse balkons. Ze zullen weliswaar voldoen aan de minimale wettelijke vereisten, maar mag het ook wat meer zijn?

Hoewel we gezondheid erg belangrijk vinden, sneeuwt meer groen in een plan, zoals parken en openbare ruimte, meestal onder voor de financiële belangen in een plan. Om tegemoet te komen aan de financiële belangen van projectontwikkelaars – ja, geld is ook belangrijk – moeten er dus andere businessmodellen bedacht worden voor projectontwikkeling. Iets dat groen het nieuwe goud is. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 

%d bloggers liken dit: