Blog

Walkable city – 8 vuistregels

Onlangs heb ik een hele leerzame conferentie bijgewoond in de VS (Savannah, Georgia) waar onder meer Jeff Speck een lezing hield over the Walkable city.

walkable city
Bebouwing en inrichting op menselijke schaal

Hoewel we in Nederland (en in Europa) een traditie hebben van ‘wandelsteden’ staan we hier denk ik niet zo bij stil omdat we het eigenlijk ‘normaal’ zijn gaan vinden. Het gebruik van de auto is echter ook in Nederland nog steeds erg dominant, ook in binnensteden. Al is dit niet te vergelijken met Amerikaanse steden zoals Houston of Los Angeles. Op de conferentie kwamen de volgende vuistregels voor het ontwerpen van een wandelvriendelijk buurt of stad naar voren (vrij vertaald):

  • Ruim plaats voor auto’s in. De auto zal ook de komende jaren nog steeds een belangrijke rol vervullen in het vervoer. Zorg ervoor dat bijv. aan de rand van een buurt plek is om auto’s te parkeren.
  • Zorg voor gemengde functies in de buurt of binnenstad.
  • Het OV moet een goed alternatief zijn voor de auto, bijv. winst op snelheid.
  • Bescherm de voetganger en/of wandelaar. Een veilig gevoel zal ervoor zorgen dat meer mensen zich meer te voet verplaatsen in een buurt/stad.
  • Verwelkom meer fietsers; leg meer fietspaden aan.
  • Maak ruimte voor voetgangers in het ontwerp; ontwerp vanuit de voetganger in plaats vanuit de positie van de auto.
  • Plant meer bomen┬áin binnensteden.
  • Zorg voor een aantrekkelijke eerste laag (de plint) van een gebouw of inrichting van een plek op ooghoogte. Mensen wandelen graag langs plekken waar ook andere mensen verblijven of lopen, bijv. terrassen.

Kopenhagenstijl fietspad

Kopenhagenstijl fietspad

In Kopenhagen wordt net zo als in Nederland veel gefietst. Wat me opviel is dat het fietsverkeer ook beschermd wordt. De geparkeerde auto’s vormen een soort buffer tussen de rijbaan en het fietspad. Op onderstaande foto is geheel links het voetpad voor de wandelaar, daarnaast het fietspad, een rij geparkeerde auto’s en geheel rechts de rijweg.

20170324_164712
Kopenhagenstijl fietspad (foto: Marian Harberink)